Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Witamy w Collegium

Collegium to szkoły policealne kształcące w zawodach branży medyczno - społecznej
Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w zakresie kierunków związanych z rehabilitacją medyczno-psychologiczna(technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceutyczny), stomatologią i protetyką ( technik dentystyczny, asystentka oraz higienistka stomatologiczna), oraz polityką społeczną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca).

Nasza oferta edukacyjna została poszerzona o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki: technik elektroradiolog, technik elektroniki i informacji medycznej, technik sterylizacji medycznej,  technik optyk protetyk słuchu technik informatyk, technik teleinformatyk, technik BHP, technik usług kosmetycznych

     

 Nabór na semestr wiosenny

rok szkolny 2017/2018 

od 01 grudnia 2017 - do 15 lutego 2018


Zapraszamy!


UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.
 Wydawane przez COLLEGIUM świadectwa i dyplomy są
dokumentami państwowymi (absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku, np: asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy).

COLLEGIUM jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02