Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Formularz rekrutacyjny

Kierunek
Studium
Układ Zajęć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania inny niż adres zamieszkania
PESEL
Nr dowodu osobistego
Telefon stacjonarny (wystarczy podać jeden numer telefonu)
Telefon komórkowy (wystarczy podać jeden numer telefonu)
E-mail

Układ Zajęć
D UKŁAD DZIENNY
  Zajęcia 4 dni w tygodniu w godzinach między: 9.00-18.30
W UKŁAD WIECZOROWY
  Zajęcia 4 dni w tygodniu od godz.16.00 - do godz. 21.00
WW UKŁAD WIECZOROWO - WEEKENDOWY
  Zajęcia 2 dni w tygodniu od godz.15.45 - do godz. 21.15
oraz zajęcia w każdą sobotę w godzinach 8.00 - 17.00
WE UKŁAD WEEKENDOWY
  Zajęcia w każdą sobotę oraz niedzielę w godz. 8.00 - 17.00
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02