Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Collegium Szkoła Służb Medycznych


W zawodach medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia nauka może odbywać się tylko w systemie stacjonarnym, Niezależnie od układu zajęć, na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

D UKŁAD DZIENNY
  Zajęcia odbywają się w dni powszednie, od godzin rannych do popołudniowych

W UKŁAD WIECZOROWY
  Zajęcia odbywają się  w dni powszednie od godz.16.00 - do godz. 21.00

WW UKŁAD WIECZOROWO - WEEKENDOWY
  Zajęcia 2 dni w tygodniu od godz.16.00 - do godz. 21.00 oraz
zajęcia w każdą sobotę lub w każdą niedzielę w godzinach 8.00 - 17.30

WE UKŁAD WEEKENDOWY
  Zajęcia w każdą sobotę oraz niedzielę w godz. 8.00 - 17.30

Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły

Zarejestruj się przez internet
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02