Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Formularz rekrutacyjny

Kierunek
Studium
Układ Zajęć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania inny niż adres zamieszkania
PESEL
Nr dowodu osobistego
Telefon stacjonarny (wystarczy podać jeden numer telefonu)
Telefon komórkowy (wystarczy podać jeden numer telefonu)
E-mail

Układ Zajęć
W UKŁAD WIECZOROWY
  Zajęcia 3 dni w tygodniu od godz.16.00 do godz. 21.00
Z UKŁAD ZAOCZNY
  Zjazdy co 2 tyg. piątek (15.00 - 21.00), sobota (8.00-17.00)
lub sobota -niedziela (8.00 - 17.00)
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02